Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 386/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej z 2015-10-21

Sygn. akt (...)

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w R. Ś. Wydział VI Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Adrianna Saganty-Robaszkiewicz

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Morbach

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w R. Ś.M. P. (1)

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. sprawy

S. W. (W.), syna A. i B. z domu P.,

urodzonego (...) w R.

na skutek wniosku skazanego

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

prawomocnie skazanego:

I wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 czerwca 2010 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Skazanemu na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 17 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. uznając karę wykonaną co do 4 dni.

Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt II
(...) orzeczono wobec skazanego wykonanie 148 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary 10 miesięcy ograniczenia wolności (pkt 1). Na poczet kary zastępczej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 17 do 18 czerwca 2010 r., tj. 2 dni (pkt 2).

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w R. Ś. uchylił pkt 2 ww. postanowienia z dnia 21 lipca 2011 r.

Skazany zastępczą karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 11 marca 2012 r. do 6 sierpnia 2012 r.

II wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 11 lipca 2010 r. na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 3. Skazanego oddano pod dozór kuratora. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt (...) zarządził wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary
5 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II
(...) odroczono skazanemu wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 21 września 2013 r.

Skazany karę odbył w okresie od 12 października 2014 r. do 12 marca 2015 r.

III wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 6 listopada 2010 r. na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby
5 lat. Skazanego oddano pod dozór kuratora, orzeczono wobec niego nawiązkę w wysokości 500 zł oraz obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt II
(...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary
5 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt (...) odroczono skazanemu wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 19 sierpnia 2013 r.

Skazany karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 12 września 2013 r. do 12 lutego 2014 r.

IV wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 września 2010 r. na karę
2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 5. Skazanego zobowiązano do wykonywania pracy zarobkowej oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt II
(...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt (...) odmówiono skazanemu odroczenia wykonania kary.

V wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 23 września 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby lat 4, oddając go pod dozór kuratora sądowego. Orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 500 zł oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 15 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy
w R. zarządził skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) odmówiono skazanemu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Skazany karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 12 lutego 2014 r. do 12 października 2014 r.

VI wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt (...) za ciąg przestępstw z art. 288 § 1 k.k. popełnionych w dniach 11 lipca 2011 r.
i 27 lipca 2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, oddając w tym czasie skazanego pod dozór kuratora. Skazanego zobowiązano do naprawienia wyrządzonej szkody oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt II
(...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

VII wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w nocy z 21/22 listopada 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 10 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 4 lat próby, oddając go pod dozór kuratora. Na poczet orzeczonej kary grzywny skazanemu zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r. uznając za wykonane 4 stawki dzienne grzywny. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w R. Ś. zamienił orzeczoną wobec skazanego karę grzywny w wysokości 6 stawek dziennych na pracę społecznie użyteczną wykonywaną w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez okres
1 miesiąca.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres zatrzymania skazanego od dnia
23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r. i uznano za wykonane 2 dni pozbawienia wolności.

VIII wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2012 r. na karę
8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł oraz za przestępstwo z art. 286 § 2 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazanemu wymierzono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oddając w tym okresie skazanego pod dozór kuratora. Skazanego zobowiązano do wykonywania pracy zarobkowej oraz naprawienia wyrządzonej szkody w całości. Skazanemu zaliczono na poczet kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. i uznano ją za wykonaną co do
2 stawek dziennych. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 9 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

IX wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 224 § 2 kk, art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw.
z art. 57a § 1 kk popełnione w dniu 4 października 2011 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec skazanego nawiązkę w kwocie 400 zł. Skazanego zwolniono z kosztów postępowania.

X wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt (...) za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk popełnionych w dniu 20 lutego 2012 r.
i 21 lutego 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazanego zobowiązano do naprawienia wyrządzonej szkody oraz zwolniono od zapłaty kosztów sądowych.

XI wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 1 kk popełnione w dniu 24 sierpnia 2013 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zadośćuczynienia solidarnie z drugim oskarżonym w kwocie 1000 zł. Zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 13 września 2013 r. Skazanego zwolniono
z kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dna 24 lutego 2015 r., sygn. akt (...) postanowiono o nie zaliczaniu skazanemu okresu zatrzymania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności.

1.  na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.396) zmieniającą ustawę Kodeks karny z dn. 1.07.2015 r. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

a)  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie I wyroku;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt
(...), opisanym w punkcie II wyroku;

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie III wyroku;

d)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie IV wyroku;

i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w podlegających łączeniu wyrokach opisanych w pkt I - IV pozostawia do odrębnego wykonania;

3.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej
w punkcie 1 wyroku zalicza skazanemu okres pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 17 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r., tj. 2 (dwa) dni oraz okres odbytej zastępczej kary pozbawienia wolności od dnia 11 marca 2012 r. do dnia 6 sierpnia 2012 r.; okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 października 2014 r. do dnia 12 marca 2015 r. oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 września 2013 r. do dnia 12 lutego 2014 r.;

4.  na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.396) zmieniającą ustawę Kodeks karny z dn. 1.07.2015 r. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

a)  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 23 września 2011 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie V wyroku;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie VI wyroku;

i wymierza karę łączną 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w podlegających łączeniu wyrokach opisanych w pkt V i VI pozostawia do odrębnego wykonania;

6.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej
w punkcie 4 wyroku zalicza skazanemu okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 października 2014 r.;

7.  na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.396) zmieniającą ustawę Kodeks karny z dn. 1.07.2015 r. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami:

a)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie VII wyroku;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie IX wyroku;

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie X wyroku;

i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

8.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia w podlegających łączeniu wyrokach opisanych w pkt VII, IX i X pozostawia do odrębnego wykonania;

9.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej
w punkcie 7 wyroku zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r., tj. 2 (dwa) dni;

10.  na mocy art. 572 kpk umarza postępowanie w sprawie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanym wyżej w pkt VIII i XI części wstępnej wyroku;

11.  na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 28 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. (2) kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) plus 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem podatku VAT, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu S. W. z urzędu;

12.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt (...)

UZASADNIENIE

Skazany S. W. wniósł o wydanie wyroku łącznego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. W. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 15 czerwca 2010 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Skazanemu na poczet kary zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 17 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. uznając karę wykonaną co do 4 dni.

Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt
II (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie 148 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary 10 miesięcy ograniczenia wolności (pkt 1). Na poczet kary zastępczej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 17 do 18 czerwca 2010 r., tj. 2 dni (pkt 2).

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w R. Ś. uchylił pkt 2 ww. postanowienia z dnia 21 lipca 2011 r.

II wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 11 lipca 2010 r. na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 3. Skazanego oddano pod dozór kuratora. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt (...) zarządził wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary
5 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt
II (...) odroczono skazanemu wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 21 września 2013 r.

Skazany karę odbył w okresie od 12 października 2014 r. do 12 marca 2015 r.

III wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. popełnione w dniu 6 listopada 2010 r. na karę
5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby
5 lat. Skazanego oddano pod dozór kuratora, orzeczono wobec niego nawiązkę w wysokości 500 zł oraz obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary
5 miesięcy pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt (...) odroczono skazanemu wykonanie kary 5 miesięcy pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 19 sierpnia 2013 r.

Skazany karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 12 września 2013 r. do 12 lutego 2014 r.

IV wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. popełnione w dniu 24 września 2010 r. na karę
2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 5. Skazanego zobowiązano do wykonywania pracy zarobkowej oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt (...) odmówiono skazanemu odroczenia wykonania kary.

V wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 23 września 2011 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione w okresie od 9 do 15 kwietnia 2011 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny
w wymiarze 30 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę
10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby lat 4, oddając go pod dozór kuratora sądowego. Orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 500 zł oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 15 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy
w R. zarządził skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) odmówiono skazanemu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Skazany karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 12 lutego 2014 r. do 12 października 2014 r.

VI wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt (...) za ciąg przestępstw z art. 288 § 1 k.k. popełnionych w dniach 11 lipca 2011 r.
i 27 lipca 2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, oddając w tym czasie skazanego pod dozór kuratora. Skazanego zobowiązano do naprawienia wyrządzonej szkody oraz obciążono go kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

VII wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w nocy z 21/22 listopada 2011 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 10 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 4 lat próby, oddając go pod dozór kuratora. Na poczet orzeczonej kary grzywny skazanemu zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r. uznając za wykonane 4 stawki dzienne grzywny. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w R. Ś. zamienił orzeczoną wobec skazanego karę grzywny w wysokości 6 stawek dziennych na pracę społecznie użyteczną wykonywaną w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez okres
1 miesiąca.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności i zaliczono na jej poczet okres zatrzymania skazanego od dnia
23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r. i uznano za wykonane 2 dni pozbawienia wolności.

VIII wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt
(...) za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł oraz za przestępstwo z art. 286 § 2 k.k. popełnione w dniu 18 sierpnia 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazanemu wymierzono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oddając w tym okresie skazanego pod dozór kuratora. Skazanego zobowiązano do wykonywania pracy zarobkowej oraz naprawienia wyrządzonej szkody w całości. Skazanemu zaliczono na poczet kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20 sierpnia 2012 r. i uznano ją za wykonaną co do
2 stawek dziennych. Skazanego obciążono kosztami postępowania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary 9 dni pozbawienia wolności w zamian za grzywnę.

IX wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 224 § 2 kk, art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw.
z art. 57a § 1 kk popełnione w dniu 4 października 2011 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec skazanego nawiązkę w kwocie 400 zł. Skazanego zwolniono z kosztów postępowania.

X wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt (...) za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 kk popełnionych w dniu 20 lutego 2012 r.
i 21 lutego 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazanego zobowiązano do naprawienia wyrządzonej szkody oraz zwolniono od zapłaty kosztów sądowych.

XI wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt (...) za przestępstwo z art. 158 § 1 1 kk popełnione w dniu 24 sierpnia 2013 r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zadośćuczynienia solidarnie z drugim oskarżonym w kwocie 1000 zł. Zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 13 września 2013 r. Skazanego zwolniono
z kosztów sądowych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dna 24 lutego 2015 r., sygn. akt (...) postanowiono o nie zaliczaniu skazanemu okresu zatrzymania na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności.

W opinii Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w W. z dnia 4 sierpnia 2015 r. wskazano, że skazany karę pozbawienia wolności rozpoczął odbywać od dnia 13 września 2013 r.

Zachowanie skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności określone zostało jako umiarkowane, z tendencją do zachowania poprawnego. Skazany został 7 razy nagrodzony oraz był 3 razy karany dyscyplinarnie.

W środowisku osadzony funkcjonuje zgodnie. Nie prowokuje sytuacji konfliktowych. Względem przełożonych zachowuje się regulaminowo. Nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. Aktualnie przestrzega obowiązującego porządku wewnętrznego
i wykonuje obowiązki wynikające z regulaminu. W początkowym okresie odbywania kary dopuszczał się przekroczeń dyscyplinarnych w tym zakresie. Czas wolny poświęca głównie na naukę, czytelnictwo oraz zajęcia własne.

Jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego – ukończył drugi semestr nauki.
Z obowiązków wynikających z nauki wywiązuje się właściwie. Otrzymał promocję na kolejny semestr nauki.

W stosunku do dotychczasowego trybu życia skazany wypowiada się w sposób krytyczny. Nie zanotowano przypadków samo agresji, nie podejmował prób samobójczych. Wobec skazanego nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Nie był uczestnikiem zdarzeń nadzwyczajnych.

Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania.

Ostatnia ocena postępów skazanego w resocjalizacji została dokonana w dniu 26 maja 2015 r. z wynikiem pozytywnym.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o dowody w postaci:

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

akta Sądu Rejonowego w R. Ś., sygn. (...),

-

karta karna skazanego,

-

opinia o skazanym k. 44-45.

Sąd zważył, co następuje:

W analizowanym stanie faktycznym w zakresie orzeczeń jakie zapadły wobec skazanego występują trzy realne zbiegi przestępstw.

Wskazać należy, iż warunki do wydania wyroku łącznego są wówczas spełnione, gdy prawomocnymi wyrokami wymierzono skazanemu kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, za dwa lub więcej przestępstw popełnionych przed wydaniem pierwszego wyroku, chociażby nieprawomocnego, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Wówczas to Sąd ma obowiązek wydania wyroku łącznego (na co wskazuje sformułowanie – „orzeka”), nie jest przy tym związany treścią wniosków stron. Wynika to wprost z treści art.85 k.k. oraz art. 570 k.p.k. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. akt. IV KK 416/12 (LEX nr 1254719) (...)sąd orzeka karę łączną" oznacza, że zastosowanie tej instytucji jest obligatoryjne, a więc w razie spełnienie przesłanek wskazanych w art. 85 k.k. nie ma możliwości jej niezastosowania. W takim wypadku sąd obowiązany jest do wydania wyroku łącznego, co oznacza również brak swobody w doborze skazań podlegających łączeniu i niemożność pominięcia części z nich”.

Wyjaśnić w tym miejscu dodatkowo należy, iż w niniejszej sprawie Sąd zastosował przepisy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu przed nowelizacją wprowadzoną ustawą
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.396) zmieniającą ustawę Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., albowiem zgodnie
z treścią art. 19 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału IX ustawy Kodeks karny w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku
z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W rozpatrywanej sprawie wszystkie wyroki skazujące zapadły wobec skazanego przed dniem 1 lipca 2015 r., co też uzasadniało zastosowanie przepisów art. 85 kk i art. 86 § 1 kk
w brzmieniu sprzed ww. nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r.

I ZBIEG PRZESTĘPSTW

Rozważając istnienie zbiegów realnych pomiędzy popełnionymi przez skazanego S. W. przestępstwami, Sąd dostrzegł, iż w I zbiegu realnym pozostają przestępstwa, za które został on skazany wyrokami:

a)  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 18 listopada
2010 roku, sygn. akt (...), opisanym w punkcie I wyroku;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lutego 2011 roku sygn. akt
(...), opisanym w punkcie II wyroku;

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie III wyroku;

d)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt
(...), opisanym w punkcie IV wyroku

Przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio:

a)  w dniu 15 czerwca 2010 r.;

b)  w dniu 11 lipca 2010 r.,

c)  w dniu 6 listopada 2010 r.;

d)  w dniu 24 września 2010 r.

a więc przed dniem 18 listopada 2010 r., w którym to dniu został wydany wyrok w sprawie
o sygn. akt (...).

Za przestępstwo objęte wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w R. Ś.
z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt (...) wymierzono skazanemu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Postanowieniem Sądu Rejonowego
w R. z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt II (...) orzeczono wobec skazanego wykonanie 148 dni zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary
10 miesięcy ograniczenia wolności (pkt 1).

Za przestępstwo objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 3. Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Za przestępstwo objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia
30 czerwca 2011 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary
5 miesięcy pozbawienia wolności.

Natomiast za przestępstwo objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś.
z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby lat 5. Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Sąd, mając na uwadze przepis art. 86 § 1 k.k., stanowiący, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy (…), ustalił granice kary łącznej, jaka mogła skazanemu zostać wymierzona, przy uwzględnieniu wymiaru kar jednostkowych. Kara łączna mogła zostać wymierzona zatem w granicach od 2 lat pozbawienia wolności, a więc w wymiarze najwyższej z orzeczonych kar, do 3 lat i 3 miesięcy,
a więc w wymiarze sumy kar podgalających łączeniu (łączeniu podlegały kary 2 lat pozbawienia wolności, 5 miesięcy pozbawienia wolności, 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz 10 miesięcy ograniczenia wolności równe 5 miesiącom pozbawienia wolności).

Łącząc kary pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę asperacji polegającą na wymierzeniu kary łącznej wyższej od najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych
i wymierzył karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając tą karę Sąd wziął pod rozwagę stanowisko zawarte w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, aby przy kształtowaniu kary łącznej brać pod uwagę zachodzący miedzy przestępstwami związek przedmiotowo – podmiotowy. Przez związek przedmiotowo-podmiotowy zbiegających się przestępstw rozumie się przede wszystkim podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich (tak Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 2 lipca 1992 roku II Akr 117/92 KZS 1992, z.3-9, poz.50).

W niniejszej sprawie przestępstwa, które popełnił S. W., pozostające
w zbiegu realnym są przestępstwami podobnymi, bowiem skazany popełnił trzy przestępstwa zakwalifikowane z art. 158 § 1 kk oraz jedno przestępstwo zakwalifikowane z art. 280 § 1 kk. Pomiędzy omawianymi przestępstwami nie istnieje szczególnie bliski związek czasowy, albowiem zostały one popełnione odpowiednio w okresie czasu od 15 czerwca 2010 r. do
6 listopada 2010 r., a zatem w przedziale czasu 5 miesięcy. Dodatkowo zostały one popełnione na szkodę różnych pokrzywdzonych.

Niewątpliwie opisany powyżej związek przedmiotowo - podmiotowy pomiędzy wszystkimi czynami wchodzącymi w skład I zbiegu przestępstw nie był na tyle bliski aby uzasadniał zastosowanie zasady absorpcji przy ustalaniu wymiaru kary łącznej, a więc rozwiązania najkorzystniejszego dla skazanego, ale i wyjątkowego. Przede wszystkim omawiane przestępstwa zostały popełnione w przedziale czasu 5 miesięcy, a przy tym zostały popełnione na szkodę różnych osób pokrzywdzonych.

Reasumując, z uwagi na brak kryteriów pełnego i ścisłego związku przedmiotowego
i podmiotowego zbiegających się realnie przestępstw, uzasadnionym było odstąpienie od zasady absorpcji na rzecz częściowej kumulacji.

W niniejszej sprawie decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej miał także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej.

Orzeczenie wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat
i 8 miesięcy pozbawienia wolności, było więc nie tylko wyrazem powyższej oceny związku przedmiotowo – podmiotowego pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami, lecz także wyrazem oceny postawy skazanego.

Przesądzającym w sprawie dla kwestii wymiaru kary nie mogły być dla Sądu podnoszone przez skazanego okoliczności, iż jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego mającym pozytywną opinię, a także, iż ojciec skazanego ma problemy zdrowotne.

Zauważyć bowiem należy, iż skazany po wymierzeniu mu kar za omawiane przestępstwa naruszył ponownie i to kilkukrotnie porządek prawny dopuszczając się kolejnych przestępstw, za które został skazany kolejnymi prawomocnymi wyrokami. Nadto, Sąd miał na uwadze treść opinii Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w W., w której co prawda ostatecznie oceniono postępy skazanego w resocjalizacji z wynikiem pozytywnym, to jednakże w treści opinii wskazano, że zachowanie skazanego podczas odbywania kary pozbawienia wolności określić należy jedynie jako umiarkowane, z tendencją do zachowania poprawnego. Odnośnie zaś do sytuacji zdrowotnej ojca skazanego Sąd miał na uwadze, iż skazany ma na wolności rodzinę, co wynika z treści opinii o skazanym, przede wszystkim brata, wujka, kuzyna. Zatem jest możliwość, aby ktoś inny oprócz skazanego udzielił jego ojcu niezbędnej pomocy. Dodatkowo z przedłożonej przez skazanego karty informacyjnej
z dnia 20 grudnia 2011 r. wynika, iż ojciec skazanego jest całkowicie samodzielny
w czynnościach dnia codziennego. Podkreślić przy tym należy, iż podnoszone przez skazanego okoliczności dotyczące sytuacji zdrowotnej jego ojca mogą stanowić podstawę dla ewentualnego sformułowania przez skazanego wniosku o przerwę w karze.

W związku z powyższym, uwzględniając cel prewencji szczególnej i ogólnej, bacząc jednocześnie na dyrektywę humanitarnego miarkowania kar przy jej wymiarze, Sąd uznał, iż wymierzenia kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa winno spełnić wobec skazanego cele wychowawcze, wzbudzając zarówno w nim jak i w jego otoczeniu przekonanie, iż popełnienia przestępstw spotyka się z adekwatną reakcją karną. Taki wymiar kary łącznej jest zarazem korzystniejszy dla skazanego, niż wykonywanie po kolei kar jednostkowych podlegających łączeniu w przedmiotowej sprawie.

II ZBIEG PRZESTĘPSTW

W drugim zbiegu realnym pozostają przestępstwa, za które S. W. został skazany wyrokami:

a)  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 23 września 2011 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie V wyroku;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie VI wyroku.

Przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio:

a)  w okresie od 9 do 15 kwietnia 2011 r.;

b)  w dniach 11 i 27 lipca 2011 r. (ciąg przestępstw)

a więc przed dniem 23 września 2011 r., w którym to dniu został wydany wyrok w sprawie
o sygn. akt (...).

Za przestępstwo objęte wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w R. Ś.
z dnia 23 września 2011 r. skazanemu wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby lat 4. Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w R. Ś. zarządził skazanemu wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Z kolei za ciąg przestępstw objętych wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś.
z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt (...) wymierzono skazanemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt
II (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Sąd, mając na uwadze przepis art. 86 § 1 k.k., stanowiący, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy (…), ustalił granice kary łącznej, jaka mogła skazanemu zostać wymierzona, przy uwzględnieniu wymiaru kar jednostkowych. Kara łączna mogła zostać wymierzona zatem w granicach od
8 miesięcy pozbawienia wolności, a więc w wymiarze najwyższej z orzeczonych kar, do 1 roku
i 2 miesięcy, a więc w wymiarze sumy kar podgalających łączeniu.

Łącząc kary pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę asperacji polegającą na wymierzeniu kary łącznej wyższej od najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych
i wymierzył karę łączną 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak już wcześniej wskazano wymierzając tą karę Sąd wziął pod uwagę zachodzący miedzy przestępstwami związek przedmiotowo – podmiotowy.

Mianowicie, przestępstwa, które popełnił S. W., pozostające w drugim zbiegu realnym są przestępstwami podobnymi, albowiem godziły w dobro jakim jest mienie.

Pomiędzy omawianymi przestępstwami nie istniał szczególnie bliski związek czasowy, albowiem zostały one popełnione odpowiednio w okresie od 9 do 15 kwietnia
2011 r. oraz w dniach 11 i 27 lipca 2011 r.

Dodatkowo zostały one popełnione na szkodę różnych pokrzywdzonych.

Niewątpliwie opisany powyżej związek przedmiotowo - podmiotowy pomiędzy wszystkimi czynami wchodzącymi w skład (...) zbiegu przestępstw nie był na tyle bliski aby uzasadniał zastosowanie zasady absorpcji przy ustalaniu wymiaru kary łącznej, a więc rozwiązania najkorzystniejszego dla skazanego, ale i wyjątkowego. Przede wszystkim omawiane przestępstwa były popełnione w przedziale ponad trzech miesięcy i wyrządzały szkodę różnym pokrzywdzonym.

Reasumując, z uwagi na brak kryteriów pełnego i ścisłego związku przedmiotowego
i podmiotowego zbiegających się realnie przestępstw, uzasadnionym było odstąpienie od zasady absorpcji na rzecz częściowej kumulacji.

W niniejszej sprawie decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej miał także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej.

Orzeczenie wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze
11 miesięcy pozbawienia wolności, było więc nie tylko wyrazem powyższej oceny związku przedmiotowo – podmiotowego pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami, lecz także wyrazem oceny postawy skazanego.

Analogicznie jak przy ocenie I zbiegu Sąd zauważył, iż skazany po wymierzeniu mu kar za omawiane przestępstwa naruszył ponownie i to kilkukrotnie porządek prawny dopuszczając się kolejnych przestępstw, za które został skazany kolejnymi prawomocnymi wyrokami. Nadto, Sąd miał na uwadze treść opinii Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego
w W., w której postawę skazanego oceniono jako umiarkowaną z tendencją do zachowania poprawnego.

W zakresie II zbiegu aktualnym pozostają również rozważania Sądu poczynione wcześniej w zakresie sytuacji osobistej skazanego, a dotyczącej problemów zdrowotnych ojca skazanego.

W związku z powyższym, uwzględniając cel prewencji szczególnej i ogólnej, bacząc jednocześnie na dyrektywę humanitarnego miarkowania kar przy jej wymiarze, Sąd uznał, iż wymierzenia kary 11 miesięcy pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa winno spełnić wobec skazanego cele wychowawcze, wzbudzając zarówno w nim jak i w jego otoczeniu przekonanie, iż popełnienia przestępstw spotyka się z adekwatną reakcją karną. Taki wymiar kary łącznej jest zarazem korzystniejszy dla skazanego, niż wykonywanie po kolei kar jednostkowych podlegających łączeniu w przedmiotowej sprawie.

III ZBIEG PRZESTĘPSTW

W III zbiegu realnym pozostawały przestępstwa, za które S. W. został skazany wyrokami:

a)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie VII wyroku,

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie IX wyroku,

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt (...), opisanym w punkcie X wyroku.

Przestępstwa te zostały popełnione przez skazanego odpowiednio:

a)  w nocy z 21/22 listopada 2011 r.,

b)  w dniu 4 października 2011 r.,

c)  w dniach 20 i 21 lutego 2012 r. (ciąg przestępstw),

a więc zanim zapadł w dniu 27 lipca 2012 r. wyrok w sprawie o sygn. akt. (...), który zamykał tę grupę przestępstw.

Za przestępstwo objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 10 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna wynosi 10 zł. Skazanemu warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 4 lat próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt (...) zarządzono wobec skazanego wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Za przestępstwo objęte wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia
17 czerwca 2013 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Natomiast za ciąg przestępstw objętych wyrokiem Sądu Rejonowego w R. Ś. z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt (...) skazanemu wymierzono karę
8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd, mając na uwadze przepis art. 86 § 1 k.k., stanowiący, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy (…), ustalił granice kary łącznej, jaka mogła skazanemu zostać wymierzona, przy uwzględnieniu wymiaru kar jednostkowych. Kara łączna mogła zostać wymierzona zatem w granicach od 1 roku
i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a więc w wymiarze najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych, do 3 lat i 2 miesięcy, a więc w wymiarze sumy kar podlegających łączeniu.

Łącząc kary pozbawienia wolności Sąd zastosował zasadę asperacji polegającą na wymierzeniu kary łącznej wyższej od najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych
i wymierzył karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak już wcześniej wskazano wymierzając tą karę Sąd wziął pod uwagę zachodzący miedzy przestępstwami związek przedmiotowo – podmiotowy.

Mianowicie, nie wszystkie przestępstwa, które popełnił S. W., pozostające w trzecim zbiegu realnym są przestępstwami podobnymi. Skazany popełnił bowiem dwa przestępstwa przeciwko mieniu oraz jedno przestępstwo, które godziło
w działalność instytucji państwowych.

Pomiędzy omawianymi przestępstwami nie istniał szczególnie bliski związek czasowy, albowiem zostały one popełnione w okresie od 4 października 2011 r. do 21 lutego 2012 r., a zatem w okresie ponad 4 miesięcy.

Dodatkowo przestępstwa przeciwko mieniu zostały popełnione na szkodę różnych pokrzywdzonych.

Niewątpliwie opisany powyżej związek przedmiotowo - podmiotowy pomiędzy czynami wchodzącymi w skład (...) zbiegu przestępstw nie był na tyle bliski aby uzasadniał zastosowanie zasady absorpcji przy ustalaniu wymiaru kary łącznej, a więc rozwiązania najkorzystniejszego dla skazanego, ale i wyjątkowego.

Reasumując, z uwagi na brak kryteriów pełnego i ścisłego związku przedmiotowego
i podmiotowego zbiegających się realnie przestępstw, uzasadnionym było odstąpienie od zasady absorpcji na rzecz częściowej kumulacji.

W niniejszej sprawie decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej miał także wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej.

Orzeczenie wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat
i 8 miesięcy pozbawienia wolności, było więc nie tylko wyrazem powyższej oceny związku przedmiotowo – podmiotowego pomiędzy pozostającymi w zbiegu przestępstwami, lecz także wyrazem oceny postawy skazanego.

Analogicznie jak przy ocenie I i II zbiegu Sąd zauważył, iż skazany po wymierzeniu mu kar za omawiane przestępstwa naruszył ponownie porządek prawny dopuszczając się kolejnych dwóch przestępstw, za które został skazany kolejnymi prawomocnymi wyrokami.

Nadto, Sąd miał na uwadze treść opinii Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego
w W., w której postawę skazanego oceniono jako umiarkowaną z tendencją do zachowania poprawnego.

W zakresie III zbiegu aktualnym pozostają również rozważania Sądu poczynione wcześniej w zakresie sytuacji osobistej skazanego, a dotyczącej problemów zdrowotnych ojca skazanego.

W związku z powyższym, uwzględniając cel prewencji szczególnej i ogólnej, bacząc jednocześnie na dyrektywę humanitarnego miarkowania kar przy jej wymiarze, Sąd uznał, iż wymierzenie kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa winno spełnić wobec skazanego cele wychowawcze, wzbudzając zarówno w nim jak i w jego otoczeniu przekonanie, iż popełnienia przestępstw spotyka się z adekwatną reakcją karną. Taki wymiar kary łącznej jest zarazem korzystniejszy dla skazanego, niż wykonywanie po kolei kar jednostkowych podlegających łączeniu w przedmiotowej sprawie.

Na mocy art. 577 k.p.k. Sąd zaliczył na poczet orzeczonych kar łącznych:

- pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 wyroku okres pozbawienia wolności w sprawie
o sygn. akt (...) od dnia 17 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r., tj. 2 dni oraz okres odbytej zastępczej kary pozbawienia wolności od dnia 11 marca 2012 r. do dnia
6 sierpnia 2012 r.; okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 października 2014 r. do dnia 12 marca 2015 r. oraz okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 września 2013 r. do dnia 12 lutego 2014 r.;

- pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 4 wyroku okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 października 2014 r.;

- pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 7 wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia 24 listopada 2011 r., tj. 2 dni.

Pozostałe rozstrzygnięcia w podlegających łączeniu wyrokach pozostawiono, na mocy art. 576 § 1 kpk do odrębnego wykonania.

Na mocy art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt VIII i XI części wstępnej wyroku, albowiem w sprawie brak było warunków do wydania wyroku łącznego.

Z uwagi na fakt, iż w toku postępowania skazany korzystał z pomocy obrońcy ustanowionego z urzędu Sąd na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. (2) kwotę
120,00 zł plus 27,60 zł tytułem podatku VAT, łącznie kwotę 147,60 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu S. W. z urzędu.

Skazanego Sąd zwolnił od ponoszenia kosztów postępowania.

Sygn. akt (...)

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

b) obrońcy skazanego (...);

(...)

R., dnia (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Pawlica
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Adrianna Saganty-Robaszkiewicz
Data wytworzenia informacji: